Over ons

In 2011 werd M/Architects opgericht door Marijke Van Loo.

In de afgelopen jaren heeft M/Architects een doorgedreven ervaring en betrouwbare reputatie opgebouwd in hedendaagse woningen en (ingrijpende) renovatieprojecten.  

We vinden het in de eerste plaats zeer belangrijk dat elke partij een goed gevoel heeft bij de start van een bouwproject. Hierdoor kan elke partij met vertrouwen het project tot een goed einde brengen. Een goede communicatie en goede afspraken vormen de basis van de samenwerking.

We streven dan ook naar een gepersonaliseerde aanpak voor elk project. Van het ontwerp tot de uitvoering wordt door ons benadert met het oog op een kwalitatief eindresultaat, dit is voor elk project verschillend.  

Elke klant krijgt via de website een eigen klantenluik. Hierin worden verschillende documenten gedeeld, foto's, planningen, offertes,...   Elke partij kan zo op een gemakkelijke wijze een goed overzicht van het project terugvinden.

VISIE

Elke project heeft zijn eigen vormgeving, oriëntatie en omgeving en andere invloeden. We streven er naar om elk project met een goede functionaliteit en met een eigen belevingswaarde te realiseren.

Een belangrijke factor in dit deel zijn ook de energiebesparende maatregelen. HIervoor wordt er gezocht naar een rendabele oplossing en naar de meest energiebewuste keuze in installaties en materialen.

Samen met goede vakmensen wordt er nagedacht over alle details van een bouwproject en verkrijgen we een kwalitatief resultaat.